SMPN 31 KONSEL

Jabatan

Urusan Kurikulum

Nama

Triyanto, S.Pd.

Tempat Lahir

Ambaipua

Tanggal Lahir

1973-05-06

Nip

19730506 200701 1 024

Nuptk

3838751655200002

Pangkat/Gol

IV/a

Alamat

-

Riwayat Pendidikan
Riwayat Mengajar
Lihat Guru Lain

Ani Purwanti, S.Pd.

Yusuf Munandar, S.Pd

Rabani, S.Pd

Nuning Merduwati, S.Pd.

Murniati Alimun, S.Pd.

Surianto, S.Pd

Triyanto, S.Pd.

Muhamad Risal Taridala, S.Pd.

Irwan

Ibrahim

Erni

Asnah

Asfa

Abutam Arifin, S. Pd.,MM.